Yleiset ehdot

Oodles Solutions Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja), osoitteessa www.jokapaikka.fi, sijaitsevaan sivustoon sovelletaan alla mainittuja käyttöehtoja (päivitetty 22.5.2013).

1. Käyttäjien vastuut

1.1 Kenelle verkkopalvelu on suunnattu

Jokapaikka.fi-verkkopalvelu (jatkossa Verkkopalvelu) on kokonaisuus jonka tarkoituksena on tarjota ihmisille lisätietoja Suomen eri osoitteista ja niiden lähiympäristöstä.

1.2 Vastuut

Käyttäjien syöttämän tiedon oikeellisuus on syöttäjän vastuulla. Palveluntarjoaja tarkistaa tietoja ainoastaan sopimattoman sisällön varalta. Sivuston yleiset käyttöehdot ovat voimassa aina siitä lähtien kun ne on päivitetty sivuille. Käyttämällä sivustoa käyttäjä hyväksyy että hänellä on ollut mahdollisuus tutustua ehtoihin ja niihin mahdollisesti tehtyihin muutoksiin.

1.3 Vastuuvapaus

Toimiessasi verkkopalvelun kautta kolmansien osapuolien kanssa, teet tämän omalla vastuullasi. Käyttämällä verkkopalvelua hyväksyt että Palveluntarjoaja ei ole vastuussa kolmansien tahojen sinulle aiheuttamista vahingoista.

2. Käytöstavat

2.1 Sivuston säännöt ja rajoitukset

Käyttäessäsi palveluitamme, sinun tulee käyttäytyä vastuullisesti ja hyvää harkintakykyä käyttäen. Kiellettyyn käytökseen kuuluu mm: (a) lakien ja säännösten rikkominen missään muodossa, (b) yksityishenkilöiden ja muiden tahojen valokuvien tai muun kopiosuojatun materiaalin tallennus ja käyttö, johon sinulla ei ole oikeuksia, (c) yksityisyydensuojaa rikkovan materiaalin lähetäminen palvelun kautta, (d) palvelun käyttö roskapostin lähetykseen, (e) muiden käyttäjien häiritseminen näiden nimenomaisesta kiellosta huolimatta, (f) palvelun käyttö keksityllä nimellä tai toisen ihmisen/yrityksen nimissä ja (g) tiedonkeruu palvelusta automatisoiduilla koodeilla. Ylläolevat ovat vain esimerkkejä kielletystä käytöksestä. Palveluntarjoaja varaa oikeuden peruuttaa kenen tahansa Käyttäjän käyttöoikeudet mikäli se katsoo tämän tarpeelliseksi.

3. Ikärajat

Palvelu on auki kaikenikäisille käyttäjille.

4. Yksityisyyden suoja

Jokapaikka.fi ei kerää minkäänlaista henkilörekisteriä.

5. Käyttäjän syöttämä sisältö

5.1 Oikeudet

Käyttäjän tallentaman aineiston omistusoikeus ja immateriaalioikeudet kuuluvat Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa aineistostaan ja siitä, ettei aineisto loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia tai kulloinkin voimassa olevaa lainsäädöntöä. Aineistomateriaali joka on julkisesti saatavilla tai pohjautuu Jokapaikka.fi-verkkopalvelun tarjoamaan lähdetietoon, katsotaan ns. julkiseksi materiaaliksi. Käyttäessään palvelua, Käyttäjä antaa Palveluntarjoajalle täyden käyttöoikeuden tallentamiinsa, edellä mainittuihin julkisiin aineistoihin. Näihin aineistoihin ei koskaan lasketa tietoja jotka rikkovat henkilötietolakia, yksityisyydensuojaa tai muita lakeja tietojen luovuttamisesta/tallentamisesta. Palveluntarjoaja käyttää keräämäänsä julkista materiaalia parantaakseen kaikille Käyttäjille tarjottavien tietojen taustamateriaalin laatua ja ajantasaisuutta.

Käyttäjän päättäessä julkaista Palvelussa (tai sen välityksellä) tuottamaansa Materiaalia, hän luovuttaa julkaistusta Materiaalista Palveluntarjoajalle rajoittamattoman käyttöoikeuden. Tällöin Palveluntarjoaja saa käyttää (ml. linkittää) ja julkaista Materiaalin uudelleen, tarpeelliseksi katsomassaan muodossa sellaisenaan tai muokattuna.

5.2 Kielletty sisältö

Seuraavat asiat ovat kiellettyjä: (a) muiden tahojen omistamien tietojen tallennus ilman asianmukaista lupaa, (b) seksuaalisen, rasististen tai yksityisyydensuojaa rikkovan materiaalin tallennus, (c) mainossisältö muualla kun sille varatulla alueella ja (d) linkittäminen muille sivuille muualla kun sille varatulla alueella.

5.3 Velvollisuus julkaista sisältöä

Varaamme oikeuden olla julkaisematta käyttäjän syöttämää sisältöä mikäli katsomme sen tarpeelliseksi. Lisäksi varaamme oikeuden muokata julkiseksi merkittyä sisältöä.

6. Kolmansien osapuolien sisältö

Käyttäessäsi palveluamme, saatat altistua kolmansien osapuolien tuottamaan sisältöön. Me emme kontrolloi, emmekä ota mitään vastuuta, kolmansien tahojen tuottamaan sisältöön. Käyttäjänä sinun tulee aina arvioida kolmansien tahojen sisältö itse. ja olet vastuussa niiden perusteella tekemistäsi toimista.

7. Palvelun muokkaus

Varaamme oikeuden koska tahansa, ilman ennakkoilmoitusta, muokata tai poistaa, väliaikaisesti tai pysyvästi, osan tai koko palvelun.

8. Palveluntarjoajan oikeus keskeyttää tai rajoittaa verkkopalvelun tarjoaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää tai rajoittaa Verkkopalvelun käyttö huolto- ja korjaustoimenpiteitä varten. Emme takaa, että palvelut ovat käytettävissä keskeytyksittä emmekä vastaa katkosten aiheuttamista vahingoista. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Verkkopalvelun tarjoaminen välittömästi tai rajoittaa yksittäisen Asiointipalvelun käyttöä mm. seuraavissa tilanteissa: (a) Käyttäjä tai Käyttäjän laitteet, Käyttäjän koneella olevat ohjelmat, järjestelmät tai tietoliikenneyhteydet aiheuttavat häiriötä tai vaarantavat palvelun turvallisuuden tai (b) suojellakseen Käyttäjiä turvallisuus- tai tietoturvauhalta. Edellä mainituilla perusteilla Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, estää Verkkopalvelun käyttö välittömästi ja/tai edellyttää tunnistautumista tai tapahtumien vahvistamista määrätyllä tunnistusvälineellä. Vahvistusta pyydettäessä Käyttäjällä on velvollisuus tarkistaa vahvistettavan tapahtuman sisältö. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää poikkeava tai satunnainen tapahtuma ja edellyttää tapahtumalle erillistä vahvistusta esim. verkkopalvelutunnuksilla tai kolmannen osapuolen tarjoamalla varmenteella tai tunnistusvälineellä tai olemalla yhteydessä Palveluntarjoajaan. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa Käyttäjälle, mikäli verkkopalvelun käyttö estyy ja yksittäinen Käyttäjän tekemä toimenpide keskeytyy edellä mainitun syyn vuoksi. Palveluntarjoajalla on myös oikeus keskeyttää tai rajoittaa Verkkopalvelun tarjoaminen tapauksissa jossa sinne tehdään muutos joka johtuu laista tai viranomaismääräyksestä.

Mikäli sinulla on kysymyksiä koskien käyttäjäehtoja, ole hyvä ja ota yhteyttä asiakaspalveluumme: asiakaspalvelu@jokapaikka.fi.